Účetní služby

V rámci účetních služeb nabízíme:

- vedení daňové evidence
- vedení podvojného účetnictví
- účtování přijatých dotací dle pravidel dotačního programu
- vedení mzdové a personální agendy
- zpracování účetních závěrek
- vedení skladové evidence
- zpracování DPH
- zpracování daňových přiznání včetně příloh
- zastupování při jednání na úřadech
- zpracování statistických výkazů
- obsluhu datové schránky
- zajištění administrativních a kancelářských činností dle požadavku objednatele

Copyright © 2014 GraSeS s.r.o.  All rights reserved.