Rezidenční místa

V rámci zajištění administrativního zpracování agendy rezidenčních míst pro příjemce dotací nabízíme:

- zpracování žádosti o dotaci
- zajištění výběrového řízení na rezidenty
- zpracování finančních a vzdělávacích plánů
- zpracování průběžných a závěrečných zpráv
- zpracování žádostí o změnu
- administrativní podporu školitelů během rezidentury
- pomoc při uzavírání smluv s aktreditovanými zdravotnickými zařízeními
- zastupování při jednání na úřadech
- ostatní administrativní a kancelářské činnosti dle požadavku objednatele

Nabízíme možnost zpracování komplexní agendy dotačního programu nebo zpracování pouze jednotlivých položek dle Vašich požadavků.

Copyright © 2014 GraSeS s.r.o.  All rights reserved.